Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

    

 

 

 

News

News 01

Z dniem 4 kwietnia 2014 roku następuje zmiana siedziby Spółki.

From 4th April 2014 change of registered office of Company.

Więcej / More

 

News 02

Spółka uzyskała kolejne dofinansowania w ramach Poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

The Company has obtained an additional funding under Sub-measure 5.4.1 of the Operational Programme Innovative Economy.

Więcej / More

 

News 03

Spółka przystąpiła do audytu poziomu kreatywności i absorpcji innowacji.

The Company joined the program - audit of level creativity and innovation absorption.

Więcej / More

  

We work for your safe !

We pay great attention to the quality of our products and services, doing our best.

 

 

Witamy na stronie Spółki ID Block Systems Sp. z o.o.

 

Welcome to the website of the Company ID Block Systems Ltd.

  


•Raport 01

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą danych z dokumentów i pieniędzy z kart pay-pass ?
O tym rozmawialiśmy z Kubą Klawiterem w DD TVN.

How to protect yourself against data theft of ID documents and how to protect money available on pay-pass card?
Here is a part of TV-show - Kuba Klawiter and Piotr Nawrocki in DD TVN.

Learn more

 

•Raport 02

Jedna z organizacji wydających karty płatnicze opatentowała w USA kilka zabezpieczeń dla kart zbliżeniowych. We wnioskach patentowych przyznała, że:

One of the organization issuing credit cards in the U.S. has patented several security for proximity cards. In patent applications admitted that:

Learn more

 

 

Wydarzenia / Events

Sprawdź aktualne wydarzenia i miejsca, gdzie możesz zapoznać się z naszymi dotychczasowymi oraz najnowszymi projektami.

 

 

Check a current events and places where you can meet our existing and recent projects.

Produkty / Products

Tutaj dowiesz się więcej o produktach ID Block dostępnych na rynku w sprzedaży detalicznej. Możesz je również kupić on-line.

 

 

Here you will learn more about ID Block products on the retail market. You can also buy them on-line.

Kontakt / Contact

E-mail, tweet, chat nie zastąpią kontaktu telefonicznego. Zadzwoń, jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszych projektach.

 

 

E-mail, tweet, chat does not replace the phone contact. Call us to know more about our projects.